วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสงคราม  

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพดำรงตำแหน่ง 

                                         1.หัวหน้าห้องฉุกเฉิน 1 ตำแหน่ง 
                                         2.หัวหน้าห้องงานจ่ายกลางซักฟอก 1 ตำแหน่ง


วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

ติดต่อหน่วยงาน

###

คลังความรู้(KM)

Clinical Tracer Highligth Re-Acc


ทำเนียบหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลศรีสงคราม


โครงสร้างการบริหารงานและสายบังคับบัญชา