วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสงคราม  

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพดำรงตำแหน่ง 

                                         1.หัวหน้าห้องฉุกเฉิน 1 ตำแหน่ง 
                                         2.หัวหน้าห้องงานจ่ายกลางซักฟอก 1 ตำแหน่ง